Taleplerimiz

Hermannplatz ve çevresinin mahallemiz ve evimiz olarak kalmasını istiyoruz. Otel, lüks ofis alanı ve lüks daireler ile devasa yeni bir binaya ihtiyacımız yok!

Bu nedenle aşağıdakileri talep ediyoruz:

• Karstadt binasının korunması ve ekolojik olarak sağlam kullanımının sağlanması

• Bina içinde ve çevresinde iş ve iş güvenliğini sağlamak

• Tüm mahalle sakinlerinin çıkarlarını ön plana çıkaran bir şehir gelişiminin planlanması

• Ayrımcılığa uğrayan, mülteci, fakir ve evsizlere gerekli korumanın ve insani değerin sağlanması

• Önceden mahalleden dışlanmış olanlar için yeni konutların yapılması

Hermannplatz’da  gelecekte takılmaya, yatmaya, oturmaya, sohbet etmeye, küfretmeye, sevmeye, gösteri yapmaya, ağlamaya, yemek yemeye, içmeye, gülmeye, kavga ve dans etmeye, seyredilmeden, mahkum edilmeden ya da marjinalleşilmeden devam etmek istiyoruz. Kentlerde insani değerlerimizin korunarak yaşamanın ve daha iyi bir dünyanın hayalini koruyoruz.