Ana Sayfa

Gayrimenkul şirketi Signa, Hermannplatz’daki Karstadt binasını yıkmayı ve yerine devasa yeni bir bina inşa etmeyi planlamaktadır. Bizler için bu aşağıda yer alan sonuçların doğacağı anlamına gelmektedir:

  • Hermannplatz ana inşaat alanı altında olacak ve alışveriş mağazaları artık bulunmayacaktır. (5 ile 10 yıl arası bir zaman aralığı öngörülmektedir.)
  • Bina ve çevresindeki tüm ilgili çalışanların iş sözleşmesi sona erdirilecektir.
  • Emlak spekülasyonu doğuracaktır ve aynı zamanda orada yaşayan sakinlerin ve küçük esnafın dışlanması ve yok olması sonucunu doğuracaktır.
  • Daha fazla CO2 salınımı doğuracak, inşaat sonucu atıklar çevreye zarar verecektir.

Kreuzberg ve Neukölln’in milyarlarca dolarlık bir şirketin kendi finansal getirileri için bu denli bir zarar oluşturmalarına izin vermeyeceğiz. Hermannplatz ve çevresinin mahallemiz ve evimiz olarak kalmasını istiyoruz. Otel, lüks ofis alanı ve lüks daireler ile devasa yeni bir binaya ihtiyacımız yok!

Bu nedenle aşağıdakileri talep ediyoruz:

• Karstadt binasının korunması ve ekolojik olarak sağlam kullanımının sağlanması
• Bina içinde ve çevresinde iş ve iş güvenliğini sağlamak
• Tüm mahalle sakinlerinin çıkarlarını ön plana çıkaran bir şehir gelişiminin planlanması
• Ayrımcılığa uğrayan, mülteci, fakir ve evsizlere gerekli korumanın ve insani değerin sağlanması
• Önceden mahalleden dışlanmış olanlar için yeni konutların yapılması

Hermannplatz’da  gelecekte takılmaya, yatmaya, oturmaya, sohbet etmeye, küfretmeye, sevmeye, gösteri yapmaya, ağlamaya, yemek yemeye, içmeye, gülmeye, kavga ve dans etmeye, seyredilmeden, mahkum edilmeden ya da marjinalleşilmeden devam etmek istiyoruz. Kentlerde insani değerlerimizin korunarak yaşamanın ve daha iyi bir dünyanın hayalini koruyoruz.